back to home dude

Bầu Trời Điên Cuồng

Bầu Trời Điên Cuồng

Về Bầu Trời Điên Cuồng

Bạn đang bay cao trên bầu trời và bạn đang trong một nhiệm vụ. Bầu trời đang bị tấn công bởi kẻ thù và bạn phải ngăn chúng lại. Tấn công chúng và hãy chắc chắn rằng không có chuyện gì sẽ xảy ra với bạn. Để có một số điểm cao hơn bạn có thể thu thập tất cả những đồng xu mà kẻ thù để lại.