back to home dude

Brutal 2: Mr Bubbles

Brutal 2: Mr Bubbles

về Brutal 2: Mr Bubbles

Nhiệm vụ của bạn là để hướng dẫn ông Bubbles qua mỗi cấp độ một cách an toàn! Nhảy và di chuột qua môi trường xung quanh của bạn và làm bất cứ điều gì để né tránh các chướng ngại vật nguy hiểm. Bạn sẽ có đủ nhanh để kiếm được 3 sao ở mọi cấp độ duy nhất?