back to home dude

Broken Robot Love

Broken Robot Love

Về Broken Robot Love

Con người máy này có thể tạo ra vô số những khối hình và đặt chúng ở khắp mọi nơi anh ta muốn! Sử dụng kỷ thuật để giúp cho bạn vượt qua mỗi cấp độ! Nhưng hãy cảnh giác, thế giới này đầy rẫy những tia lade, dung nham và đại bác!