back to home dude

Bristlies

Bristlies

về Bristlies

Hãy cố gắng cho con búp bê tròn vào chiếc thùng gỗ. Sử dụng tất cả các dụng cụ mà bạn thấy cần thiết; cưa, dùng lựu đạn hoặc những thứ khác.