back to home dude

Brick Shooter

Brick Shooter

về Brick Shooter

làm biến mất những viên gạch màu ở giữa sân chơi bằng cách gắn những viên gạch cùng màu bên hông. Khi bạn tạo nên một nhóm bao gồm 3 hay nhiều viên cùng màu, chúng sẽ tự biến mất. Tính toán trước khi chơi và đừng để bạn lâm vào thế kẹt.