back to home dude

Breakit

Breakit

Về Breakit

Phá vỡ những viên gạch, tập hợp điể, và cố gắng hoàn thành 50 lượt trong phiên bản mới của trò chơi phá vỡ này.