back to home dude

Bread Pit

Bread Pit

Về Bread Pit

Miếng bánh mì có một điều ước. Nó muốn lấy được tất cả số phô mai trong nhà bếp, đưa đến máy nướng và biến đổi thành một chiếc bánh kẹp. Để đạt được mục tiêu này cậu ấy cần mọi sự trợ giúp mà cậu ấy có thể có. Tìm cách đến được chiếc máy nướng và khiến điều ước của cậu ấy trở thành sự thật.