back to home dude

Brawl phần 2

Brawl phần 2

về Brawl phần 2

Ai mạnh hơn? Những người nổi tiếng hay fan hâm mộ của họ? Chiến đấu chống lại Nicki Minaj và chắc chắn mình sẽ thắng cuộc!