back to home dude

BoxMan

BoxMan

Về BoxMan

hãy giúp Boxman về đến cổng của từng cấp độ. Nhảy vòng quanh và sử dụng chuột vi tính để hoàn thành trò chơi trong từng phòng. Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao ở từng cấp độ không nào?