back to home dude

Bow Man

Bow Man

về Bow Man

Nhắm thật kỹ và cố gắng bắn đúng vào đối phương trước khi bạn nhặt cung tên lên!Bạn có thể điều chỉnh độ khó của trò chơi bằng cách thêm vào bức tường và gió từ trong danh mục bố trí.