back to home dude

Bouncing Balls

Bouncing Balls

về Bouncing Balls

Dẹp hết những trái banh bằng cách tạo ra 1 nhóm bao gồm 3 hay nhiều hơn. Bạn chỉ có thể chuyển sang cấp độ khác khi những trái banh này đã biến mất.