back to home dude

Botiada

Botiada

về Botiada

Cố gắng hết mình và kết nối tất cả các Bots để hoàn thành màn chơi. Phụ thuộc vào số năng lượng được dùng, các khả năng khác nhau được đưa ra khi hoàn thành mỗi màn chơi. Bạn sẽ đạt được số năng lượng cao nhất trong mỗi màn chơi chứ?