back to home dude

Bot camp: Những kẻ thù mới

Bot camp: Những kẻ thù mới

về Bot camp: Những kẻ thù mới

Hãy tham gia vào cuộc chiến mô phỏng và cố gắng sống sót bằng cách giết kẻ thù trước khi chúng giết bạn. Bạn càng sống lâu, bạn càng được nhiều điểm. Liệu bạn có thể mở được tất cả các vũ khí trong trò chơi này.