back to home dude

BoomTown

BoomTown

về BoomTown

Đặt thuốc nổ và hi vọng bạn sẽ tìm ra một số vàng. Bắn số vàng này đi bạn sẽ mua thêm được những món đồ khác, như vậy bạn sẽ có nhiều cơ hội để tìm được nhiều vàng hơn.