back to home dude

Boohoo Marianne

Boohoo Marianne

về Boohoo Marianne

Bạn sẽ là phù thuỷ Boohoo Marianne già, độc ác đã uống máu của 100 đứa trẻ để hồi xuân. Hãy giúp bà ta chế ngự vương quốc bằng cách giữ những dân làng giận dữ cách xa bà ta bằng những câu thần chú ma thuật hắc ám của bạn.