back to home dude

Booger Rush 1

Booger Rush 1

về Booger Rush 1

Bạn cần bắn bao nhiêu phát để làm rơi tất cả những viên đá này xuống đất? Khi bạn đạt đến mức độ càng cao, mức khó sẽ càng tăng.