back to home dude

Bóng Zuma

Bóng Zuma

về Bóng Zuma

Bắn bóng vào những quả bóng cùng màu tạo thành bộ ba hoặc hơn thế. Bạn phải bắn tất cả bóng trước khi chạm vạch đích.