back to home dude

Bóng vuông

Bóng vuông

Về Bóng vuông

Cố gắng để trái banh về đích. Tránh các thanh ngang bằng cách nhấn vào các thanh tương ứng bên trái màn hình. Nhưng cẩn thận: bạn chỉ có thể dùng số lần nhấn được hiển thị ở phía trên.