back to home dude

Bóng vs Thây ma 2

Bóng vs Thây ma 2

về Bóng vs Thây ma 2

Bạn phải tiêu diệt tất cả thây ma. Bắn bóng vào chúng và phải chắc chắn rằng chúng chạm vào các mũi nhọn.