back to home dude

Bóng Tối Của Xác Ướp

Bóng Tối Của Xác Ướp

Về Bóng Tối Của Xác Ướp

Trong những con hẻm tối này, xác chết ở khắp mọi nơi. Hãy tiêu diệt chúng bằng cách chiến đấu chống lại chúng trong những ngôi mộ.