back to home dude

Bóng rổ đường Stix

Bóng rổ đường Stix

về Bóng rổ đường Stix

Cố gắng giành các bàn thắng 3 điểm trong trò chơi bóng rổ này. Ghi bàn từ một vị trí xa hơn sẽ đem lại nhiều điểm hơn. Bạn cũng có thể ghi bàn bằng cách đập bóng xuống sân.