back to home dude

Bóng Panda

Bóng Panda

về Bóng Panda

Gấu trúc muốn đi tới chiếc chiêng và bạn phải giúp nó bằng cách nhấn vào gấu khi nó muốn bay qua vật cản để bong bóng xuất hiện, giúp nó bay. Nếu bạn muốn đi xuống, bạn phải nhấn vào gấu lần nữa để làm vỡ bong bóng. Liệu bạn có đi tới được cái chiêng và thu được 3 sao?