back to home dude

Bóng nẩy

Bóng nẩy

Về Bóng nẩy

Bóng nẩy là trò chơi luyện kỹ năng vui nhộn. Chạm vào quả bóng ở phía trên màn hính và tránh chướng ngại vậy trên đường của bạn. Bạn có thể đi được bao xa?