back to home dude

Bóng ma thuật

Bóng ma thuật

về Bóng ma thuật

Tạo những nhóm với những quả bóng cùng màu để chúng biến mất. Đừng để chúng chạm đến đáy.