back to home dude

Bong Bóng phiền toái 1

Bong Bóng phiền toái 1

về Bong Bóng phiền toái 1

Bắn vào những bong bóng trong khi chúng tưng trên đầu của bạn, nhưng đừng chạm vào chúng nhé! Bạn có thể chơi trò này một mình hoặc chơi với 2 người khác cùng lúc.