back to home dude

Bong bóng nổi

Bong bóng nổi

về Bong bóng nổi

Đây là một thử thách để bạn sang bằng sân chơi bằng cách kết nối 3 hay nhiều những viên ngọc cùng màu.