back to home dude

Bong bóng nổ

Bong bóng nổ

Về Bong bóng nổ

Bong bóng nổ là trò chơi bắn bong bóng vui nhộn. Hãy bắn những bong bóng cùng màu sắc từ pháo bong bóng để làm những nhóm bong bóng biến mất. Nếu bạn không có đủ màu sắc đó, hay dùng chiến thuật để biết được nơi bạn sẽ bắn tiếp theo