back to home dude

Bong bóng hình lục giác

Bong bóng hình lục giác

về Bong bóng hình lục giác

Hãy tạo ra một nhóm gồm 3 hay nhiều hơn những bong bóng cùng màu để làm chúng biến mất.