back to home dude

Bong bóng đại dương

Bong bóng đại dương

về Bong bóng đại dương

tạo ra nhóm 4 hay nhiều hơn gồm những bong bóng cùng loại cho đến khi tất cả chúng biến mất.