back to home dude

Bóng Bay Đổi Màu

Bóng Bay Đổi Màu

về Bóng Bay Đổi Màu

Hãy chắc chắn rằng quả bóng màu luôn nổi và đi qua được thanh chắn có màu giống nó. Tức là một quả bóng vàng chỉ có thể qua được phần màu vàng của thanh chắn, không phải phần màu đỏ hay xanh lá. Đồng thời chú ý những cây ghim ở phía trên và phía dưới đường đi. Nếu bạn chạm phải một trong chúng, quả bóng của bạn sẽ nổ tung. Hãy lăn đi xa nhất mà bạn có thể và đạt được số điểm cao nhất!