back to home dude

Bóng bay

Bóng bay

về Bóng bay

Hãy bắn thật nhiều bóng bay trên trời và đừng quên nạp đạn nếu súng hết đạn. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau khi chơi xong.