back to home dude

Bóng 2D

Bóng 2D

Về Bóng 2D

Hãy lăn mặt cười vào khoảng không và làm chúng va đập vào các khối gạch để các khối gạch đó biến mất.