back to home dude

Bone Sniffer!

Bone Sniffer!

về Bone Sniffer!

Hãy giúp cho chú chó này tìm ra khúc xương to của chú ta bằng cách giúp chú ta vượt qua tất cả những chướng ngại vật. Kích hoạt những vật thể khác nhau ở mỗi cấp độ để dọn đường đi!