back to home dude

Bomboozle 1

Bomboozle 1

về Bomboozle 1

Khi 3 hay nhiều khối hình cùng màu nằm cạnh nhau, bạn có thể sử dụng chuột để kẻ 1 đường thẳng nối chúng lại với nhau! Nhớ là đường kẻ này không thể đụng vào 1 hình 2 lần! Xem bạn có thể đạt kỷ luật mới không nhé?