back to home dude

Vùng Đặt Bom

Vùng Đặt Bom

Về Vùng Đặt Bom

Tìm đường đi trong mê cung và làm nổ tung nhiều đối thủ nhất mà bạn có thể. Hãy sống sót và đừng để chúng tóm được bạn.