back to home dude

Bombaz Tetris

Bombaz Tetris

Về Bombaz Tetris

Hãy chơi trò xếp gạch với những chiếc thùng thưa. Sử dụng bom để làm nổ những chiếc thùng này, nhưng chỉ đối với những chiếc thùng có cùng màu.