back to home dude

Bomb It 5

Bomb It 5

Về Bomb It 5

di chuyển qua mê cung và đặt bom để nổ tung những chướng ngại vật trên đường đi của bạn. Hãy cố gắng đánh bại những tay chơi khác và sống sót để chiến thắng! Tăng cường năng lượng để mạnh hơn những kẻ thù của bạn 1 bước!