back to home dude

Bomb It 4

Bomb It 4

về Bomb It 4

chọn trò chơi mà bạn thích và trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ! Đánh bại những kẻ thù của bạn, nhặt đủ những đồng tiền xu và tiêu diệt một số lượng kẻ thù nhất định! Bạn cũng có thể chơi cùng bạn của bạn.