back to home dude

Bomb Droid

Bomb Droid

về Bomb Droid

Thành phố Gear đang bị khủng bố bởi những con người máy bị lỗi vi rút MayHem! Sử dụng người máy của chính bạn để đặt bom và tiêu hủy tất cả chúng!