back to home dude

Bobby ở thế giới lạ

Bobby ở thế giới lạ

về Bobby ở thế giới lạ

Hãy giúp Bobby tìm đường quay về tàu vũ trụ. Bạn phải dùng tay anh ấy để nắm lấy các đồ vật và tìm đường vượt qua các chướng ngại vật. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa?