back to home dude

Bobbie Jumper

Bobbie Jumper

về Bobbie Jumper

Bobbie muốn bay lên trên trời! Hãy giúp anh ta đạt đến độ cao mới bằng cách nhảy lên mây. Đừng quên nạp thêm những năng lượng khác nhau để ghi điểm cao hơn!