back to home dude

Bờ Vực của Sự Xâm Lăng

Bờ Vực của Sự Xâm Lăng

Về Bờ Vực của Sự Xâm Lăng

Bạn là một chiến binh cố gắng đánh bại sự tấn công của người ngoài hành tinh.