back to home dude

Bố và tôi

Bố và tôi

về Bố và tôi

Bạn phải tìm bố ở phía bên kia của thị trấn. Hãy đánh bại tất cả các nhân vật hoạt hình bạn gặp.