back to home dude

Bộ tộc trên Đảo 5

Bộ tộc trên Đảo 5

về Bộ tộc trên Đảo 5

Bạn nghĩ rằng mình có đủ khả năng để có thể quản lý được cả một hòn đảo không? Dùng những vật liệu có sẵn để xây những tòa nhà và những cây cầu, nâng cấp những thứ đã có sẵn và đừng quên thu thập thật nhiều đá quý! Chúc bạn vui vẻ!