back to home dude

Bộ tộc hoang đảo 4

Bộ tộc hoang đảo 4

về Bộ tộc hoang đảo 4

Trong trò chơi này, bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu khác nhau. Ví dụ như bạn phải dọn đườn hoặc xây nhà. Bạn sẽ được lên cửa tiếp sau khi hoàn thành nhiệm vụ