back to home dude

Bộ Sưu Tập Lễ Hội Trò Chơi

Bộ Sưu Tập Lễ Hội Trò Chơi

về Bộ Sưu Tập Lễ Hội Trò Chơi

Với rất nhiều tiền xu và vé, bạn đang trên đường đến lễ hội. Bạn sẽ bắn vịt hay bạn thích đua ốc sên hơn? Làm bất kì điều gì bạn muốn, miễn là bạn luôn giành chiến thắng. Nếu tất cả số xu và vé đã được dùng hết, bạn sẽ không thể chơi nữa. Vậy nên hãy cố gắng hết mình và chơi thật vui nhé!