back to home dude

Bộ sưu tập chuỗi bom

Bộ sưu tập chuỗi bom

Về Bộ sưu tập chuỗi bom

Chọn trò chơi mà bạn muốn chơi: chuỗi bom, chuỗi bom không giới hạn hoặc chuỗi bom 3: Nổ tung! Mục tiêu của bạn trong mỗi trận đấu đều như nhau, làm cho tất cả các đối tượng nổ bằng cách đặt bom ở cấp độ!