back to home dude

Bỏ qua là chết: sự vây hãm cuối cùng

Bỏ qua là chết: sự vây hãm cuối cùng

Về Bỏ qua là chết: sự vây hãm cuối cùng

Những thây ma đang trên đường tấn công thành phố. Bạn phải ngăn chúng lại. Hãy đặt vũ khí vào những vị trí then chốt và giết tât cả chúng trước khi chúng vào thành phố.