back to home dude

Bò Điên

Bò Điên

về Bò Điên

Một dịch bệnh lạ đã tấn công những chú bò của bạn. Hãy cố gắng tìm ra tất cả những chú bò bị nhiễm bệnh trước khi hết thời gian.