back to home dude

Bỏ cuộc 2

Bỏ cuộc 2

về Bỏ cuộc 2

Để hoàn thành trò chơi, tất cả những gì bạn cần làm là bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn thật sự muốn thoát ra, bạn sẽ phải hoàn thành tất cả các màn chơi! Hãy cố gắng đến được chiếc cửa mà không bị mất mạng, và hãy chơi đến khi nào bạn được tự do!